Utbildningar »
Viktiga datum för att söka skolor »
Frågor om hur man ansöker till högskolor – Karin Ahlin svarar
Presentation av Karin Ahlin
Vill du få handledning/coachning?

Deadline är ett delprojekt inom Ung Svensk Form med ambition att bredda rekryteringen till designhögskolorna. Svensk Form samverkar här med Svenska PostkodLotteriet för att verka för ett mera inkluderande designklimat.

Syftet med DEADLINE är att bidra till att bredda rekryteringen till designhögskolorna och öka mångfalden, genom att använda vår utmärkelse Ung Svensk Form som kommunikativt verktyg, och dess deltagare nu och från tidigare omgångar som förebilder och coacher. Ett pilotprojekt togs fram på Malmö högskola K3, Grafisk design under hösten 2012, det har använts som underlag för den modell och metod som ska användas runtom i landets gymnasieskolor och med uppsökande verksamhet, samt i symbios med turnén av Ung Svensk Form.

Målgrupp

Det finns idag fem designhögskolor i Sverige samt ytterligare 11 utbildningar med designprogram. Det har länge varit ett känt faktum att många studenter på framför allt designhögskolorna är andra, ibland även tredje, generationen som går en designutbildning. Man har gjort försök att påverka och bredda ansökningarna på en del högskolor runt om i landet, man kan se att det går åt rätt håll, men alldeles för långsamt!

Svensk Form vill genom den egna designutmärkelsen Ung Svensk Form utnyttja varumärket, som har hög trovärdighet bland designstudenter, och projektledningens erfarenhet och nätverk till att nå nya grupper av designintresserade som inte har tillräckligt med självförtroende eller kunskap att söka sig till designutbildningar. Hur kan vi nå ut till de områden där man fortfarande inte tror sig ha rätt att söka, inte har självförtroende och känner sig infogad i ett visst fack från början? Hur kan vi vara behjälpliga?
Målgruppen vi valt att rikta oss mot är gymnasieelever runt om i Sverige.

Metod
Ung Svensk Form och dess utställning används som ett pedagogiskt kommunikationsverktyg på vägen för att uppnå det större syftet. Vi vill även därmed bredda deltagandet i Ung Svensk Form. Tidigare deltagare i Ung Svensk Form dela med sig av kunskap och erfarenheter och inspirera fler att våga söka till designutbildningar. Likaså kommer de många utländska studenter som finns på svenska designutbildningar att involveras för att främja mångfald.

Malmöprojektet var ett pilotprojekt som nu har utvecklats till en nationell metod, här fyller Svensk Forms regionalföreningar en stor funktion då de har väl upparbetade samarbeten med lokala designutbildningar. Utvärdering görs efter 2 år, i samband med ansökning till nästa omgång av Ung Svensk Form.

Workshops/föreläsningar på gymnasieskolor runt om i Sverige Modedesignern och filmskaparen Moses Shahrivar sprider budskapet ut mot målgruppen. Genom workshops (en designtävling) på gymnasieskolor i Sverige möter han målgruppen på ett mer naturligt sätt, bjuder in de till att testa designprocessen på ett enkelt och lekfullt sätt. De som känner sig nyfikna på att veta mer om designskolor, yrket, framtidsutsikter mm fångas upp och erbjuds vidare hjälp genom coachning. Läs mer under rubriken DEADLINE/Xlitage här nedan.

Coacher/mentorer De i målgruppen som fångas upp under projektets gång och som känner sig nyfikna på designyrket och att söka sig vidare ska erbjudas möjlighet till coachning/kontakt med en mentor/inspirationsförebild. Tidigare Ung Svensk Form deltagare, som känner igen sig i målgruppen, coachar och inspirerar, ex inför att ta fram arbetsprover inför ansökning till skolor eller inför intervjuer mm. Coacher ska finnas på flera olika håll i landet, med olika inriktning och bakgrund inom designyrket.

Katalog Ung Svensk Form / Deadline innehåller information om Deadline, följer turnén av Ung Svensk Form / Deadline i Sverige och internationellt och delas ut gratis på samtliga platser.

Videos/inspirationsfilmer Studenterna på Malmö högskola har tagit fram en pilotfilm som visas här ovan, Moses Shahrivar har tagit fram en kortfilm som visar aktiviteter ute på skolorna, se den under länken DEADLINE/Xlitage. Ytterligare kortfilmer arbetas fram av Moses Shahrivar.

Sociala medier Följ även Deadline genom Facebook, Youtube samt Ewa Kumlins blogg som även har en del inlägg om projektet.

Seminarier på platser i Sverige under turnén av Ung Svensk Form / Deadline, seminarierna är utformade enligt följande plan: presentation av projektet av Karin Wiberg (projektledare Ung Svensk Form / Deadline), inspirationsföreläsningar av Samir Alj Fält och Maria Johansson (tidigare Ung Svensk Form deltagare) samt Moses Shahrivar som berättar som sina workshops /designtävling ute på gymnasieskolor. Därefter diskussion/frågestund under ledning av moderator.

Studenterna bakom DEADLINE

De studenter på Malmö Högskola K3, grafisk design årskurs 2, som tog fram det vinnande förslaget Deadline är:
 Elin Ewald, Wilhelm Ewe, Victor Nilsson, Elin Kurtsdotter och Anna Lindner. Studenterna presenterade DEADLINE under en workshop och premiärvisade materialet 21/11 på Fotografiska under Designdagen. Materialet kommer att följa med och ställas ut under turnén för Ung Svensk Form.

Utbildningar »
Viktiga datum – Deadline »